Volglijst

Blockchain gebruiken om industriële IoT-netwerken te beveiligen: verbetering van de beveiliging en transparantie in verbonden industriële systemen

De integratie van Internet of Things (IoT)-technologieën in industriële systemen heeft een nieuw tijdperk van connectiviteit en automatisering ingeluid. Naarmate IoT-apparaten echter steeds vaker in de industrie worden gebruikt, neemt ook het risico op cyberaanvallen en beveiligingsproblemen toe. Dit is waar blockchain-technologie in het spel komt, die het potentieel heeft om de veiligheid en transparantie in industriële IoT-netwerken aanzienlijk te verbeteren. Dit artikel belicht de toepassing van blockchain om industriële IoT-netwerken te beveiligen en onderzoekt hoe deze technologie de betrouwbaarheid en transparantie van op netwerken aangesloten industriële systemen kan helpen verbeteren.

Auteur: Robin Marczian

Gepubliceerd: Laatst bijgewerkt:

Categorie: Industrie, Technologie

3 Min. Leestijd

1. Basisprincipes van Blockchain-technologie

Blockchain is een gedecentraliseerde, gedistribueerde grootboektechnologie die transacties in blokken registreert. Elk blok is cryptografisch gekoppeld aan het vorige blok, waardoor manipulatie vrijwel onmogelijk is. Deze structuur biedt een onveranderlijke en transparante registratie van gegevens, wat gunstig is in veel toepassingen, waaronder het beveiligen van IoT-netwerken.

2. Uitdagingen in industriële IoT-netwerken

Industriële IoT-netwerken bestaan ​​uit talloze netwerkapparaten, sensoren en systemen die voortdurend gegevens uitwisselen. Deze netwerken zijn kwetsbaar voor verschillende veiligheidsbedreigingen, zoals:

 • Cyberaanvallen: Hackers kunnen onbeschermde IoT-apparaten aanvallen en kwaadaardige activiteiten uitvoeren.
 • Gegevensmanipulatie: Zonder de juiste beveiligingsmaatregelen kan er met gegevens die tussen apparaten worden overgedragen, worden geknoeid.
 • Gebrek aan transparantie: In traditionele gecentraliseerde systemen kan de herkomst en integriteit van gegevens moeilijk te volgen zijn.

3. Blockchain toepassen op het beveiligen van industriële IoT-netwerken

Het implementeren van blockchain-technologie in industriële IoT-netwerken kan deze uitdagingen aanpakken:

3.1 Gedecentraliseerde beveiligingsarchitectuur

Blockchain maakt een gedecentraliseerde beveiligingsarchitectuur mogelijk die geen centrale autoriteit vereist. Elk IoT-knooppunt (apparaat) in een blockchain-netwerk heeft een kopie van het grootboek, waardoor gegevensmanipulatie uiterst moeilijk wordt. Dit vermindert de kwetsbaarheid voor gecentraliseerde aanvallen.

3.2 Onveranderlijke registratie van transacties

Het onveranderlijke karakter van blockchain zorgt ervoor dat alle transacties permanent worden vastgelegd. Hierdoor ontstaat een traceerbare geschiedenis van alle activiteiten in een IoT-netwerk, waardoor de herkomst en integriteit van de gegevens wordt gegarandeerd. Manipulaties of ongeoorloofde wijzigingen worden onmiddellijk gedetecteerd.

3.3 Veilige communicatie en authenticatie

Blockchain kan worden gebruikt om apparaten op het IoT-netwerk te authenticeren en autoriseren. Door het gebruik van cryptografische sleutels kunnen apparaten veilig met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang en zorgt ervoor dat alleen vertrouwde apparaten deelnemen aan het netwerk.

3.4 Slimme contracten voor geautomatiseerde processen

Slimme contracten zijn zelfuitvoerende contracten waarvan de voorwaarden in code zijn geschreven en op de blockchain zijn opgeslagen. In industriële IoT-netwerken kunnen slimme contracten worden gebruikt om processen te automatiseren en te beveiligen. Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden automatisch worden uitgevoerd wanneer bepaalde sensorwaarden worden bereikt en worden alle activiteiten transparant vastgelegd op de blockchain.

4. Casestudies en toepassingen

4.1 Supply Chain Management

In de supply chain kan blockchain worden gebruikt om producten te volgen en te verifiëren. Elk product wordt voorzien van een digital twin op de blockchain en alle bewegingen en wijzigingen worden transparant vastgelegd. Dit verbetert de traceerbaarheid en voorkomt fraude.

4.2 Energiemanagement

In de energiesector kunnen gedecentraliseerde IoT-apparaten die de energieproductie en -consumptie monitoren, veilig en transparant communiceren via blockchain. Dit maakt een efficiënt beheer en facturering van energiestromen mogelijk.

4.3 Onderhouds- en inspectieregistraties

Bij industrieel onderhoud kunnen op blockchain gebaseerde systemen worden gebruikt om onderhouds- en inspectielogboeken onveranderlijk vast te leggen. Dit waarborgt de integriteit van de gegevens en maakt het eenvoudig volgen van alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

5. Uitdagingen en toekomstperspectieven

Ondanks de vele voordelen zijn er ook uitdagingen bij het implementeren van blockchain in industriële IoT-netwerken:

 • Schaalbaarheid: Blockchain-technologie moet de enorme hoeveelheid gegevens die door IoT-apparaten worden gegenereerd, efficiënt kunnen verwerken.
 • Interoperabiliteit: Het integreren van blockchain met bestaande industriële systemen en standaarden vergt aanzienlijke inspanningen.
 • Energieverbruik: Het hoge energieverbruik van blockchain-netwerken, vooral voor consensusmechanismen zoals Proof of Work, kan problematisch zijn in industriële toepassingen.

Voortgezet onderzoek en ontwikkeling op het gebied van blockchain-technologie, inclusief nieuwe consensusmechanismen zoals proof of stake en sharding, zullen deze uitdagingen echter helpen overwinnen en de toepassing van blockchain in industriële IoT-netwerken verder bevorderen.

Conclusie

Het integreren van blockchain-technologie in industriële IoT-netwerken biedt een enorm potentieel om de veiligheid en transparantie te verbeteren. Door gebruik te maken van een gedecentraliseerde, onveranderlijke en transparante architectuur kunnen industriële systemen worden beschermd tegen cyberaanvallen, kan de gegevensintegriteit worden gegarandeerd en kunnen processen worden geautomatiseerd. Hoewel er nog steeds uitdagingen bestaan, biedt de voortdurende ontwikkeling van blockchain-technologie veelbelovende vooruitzichten voor de toekomst van veilige industriële netwerken.

 

 • De toekomst van autonome transportsystemen (ATS) in de industrie

  Autonome transportsystemen (ATS) staan ​​centraal in een revolutionaire ontwikkeling die de industriële logistiek en productie fundamenteel zou kunnen veranderen. Deze technologie belooft niet alleen een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie en productiviteit, maar ook een verbeterde veiligheid en flexibiliteit in…

 • Digitale Zwillinge in der Fertigungsindustrie: Simulation und Optimierung

  In de hedendaagse maakindustrie spelen digitale tweelingen een steeds centralere rol, waardoor bedrijven hun activiteiten kunnen optimaliseren, de kosten kunnen verlagen en de productiekwaliteit kunnen verbeteren. Dit artikel onderzoekt in detail het belang, de diverse toepassingen, de technologische grondslagen en…

 • digitaler Zwilling
  digitaler Zwilling

  De digitale revolutie in de industrie: de opkomst van de digitale tweeling en virtueel opdrachtgeverschap

  In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door digitale innovatie en technologische vooruitgang, veranderen concepten als de ‘digital twin’ en ‘virtual commissioning’ de spelregels in de industrie. Deze technologieën bieden bedrijven de mogelijkheid om reële activa en processen virtueel te modelleren…